Fakulta rybářství a ochrany vod
CZ GB
pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Pro veřejnost eShop
VÚRH ÚA ŠKS MEVPIS
Aktuality - úvodní stránka
Jihočeská univerzita
Informace o fakultě
Struktura fakulty
Úřední deska
Projekty na fakultě
Zahraniční vztahy
 
 
 
 
 
 
 
otevřeno pro veřejnost
 
čtvrtek 9:00 - 17:00
 
   
   
  Lakeadmin
 
 

 

 

 


počítadlo.abz.cz

ÚVOD
• KONTAKT
 
Vítejte na stránkách projektu LakeAdmin (Regional administration of lake restoration initiatives), financovaného z programu INTERREG IVC *

Cílem projektu LakeAdmin je zlepšovat na regionální úrovni efektivitu politiky spojené s péčí o vodní plochy, zejména obnovu a management jezer, rybníků a vodních ploch.

Mezi hlavní cíle projektu patří:

1.    Sdílet a šířit dobré praktiky péče o vodní plochy pro zajištění lepší kvality a využití vody.
2.    Vytvořením implementačních plánů, pozitivně ovlivnit přípravu nových operačních programů.
3.    Vytvořit z příkladů dobré praxe obnovy/péče o vodní plochy v jednotlivých regionech široce přístupný archiv
       (European Archive) a dále připravit a zveřejnit metodiky, postupy pro správu vodních ploch s ohledem na ověřené
        zkušenosti v partnerských regionech.
4.    Zdůrazňovat celoevropský rozměr projektu a rozšiřovat jeho aktivity a výstupy za hranice partnerských regionů s tím, že bude  
       brán ohled na standardy nastavené „Water Framework Directive“.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, do projektu vstoupila v pozici uznávaného experta v oblasti managementu vodních ploch, který dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, a je tak schopna ovlivnit politiky v dané oblasti činnosti, stejně jako poskytnout vysoce odborné know-how partnerským regionům.

Úlohy Jihočeské univerzity v projektu:

1.    Podání přehledu informací týkajících se existujících dat o kvalitě vody a vodního prostředí rybníků.
2.    Monitorování vlivu nepůvodních druhů ryb na kvalitu vody a potravinovou základnu v rybnících.
3.    Monitorování nečistot vyprodukovaných rybami v závislosti na rybí produkci.
4.    Zpracování témat biomonitoring a biomanipulace v „Good Practice Guideline“.
5.    Hodnocení vztahu mezi zemědělstvím, rybářstvím a ochranou vod. Obecný přehled je potřeba poskytnout místním úřadům,   
       aby mohli v těchto oblastech předávat a  uplatňovat vhodné strategie.
6.    Diseminace dobrých praktik do managementu rybníků prostřednictvím prakticky orientovaných workshopů, určených pro
  
       místní veřejné orgány.
  

 
 • Přehled událostí
Vodňany, 29.4.2014

Další LakeAdmin seminář se bude konat v nově otevřeném středisku MEVPIS (www.mevpis.cz) Fakulty rybářství a ochrany vod ve Vodňanech, v úterý 29.4.2014 od 9 do 17h. Tématem semináře je Ekologie a chov dravých ryb v údolních nádržích a rybnících“.

 
 
 • Tiskové zprávy
 
 
 
 • Brožury

 

 
Dokumenty
 
   
Prezentace ze společných setkání
- doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.  
- doc. Ing. Tomáš Randák, PhD. Monitoring of chemical pollution of aquatic environment in the Czech Republic
- Ing. Karel Vlasák
- doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. Revitalizace opatření na Brněnské přehradě, Česká republika, zaměřené na odstranění vodních květů sinic
- Mgr. Ganna Fedorova Nové kontaminanty ve vodě a možnosti jejich sledování
- doc. Ing. Tomáš Randák, PhD. Juvenile fish in biomonitoring
- doc. Ing. Tomáš Randák, PhD. Biomonitoring of aquatic environment in the Czech Republic
- Ing. Vladimír Žlábek, PhD. Biomarkers in fish (nonspecific parameters of exposure to contaminants)
- Mgr. Vít Kodeš A Czech national water quality monitoring (biota, sediments, SPM, passive samplers, water) – What is the difference in results?
- Randel Kreitsberg Biomarkers of fish health : Baltic Sea
- Mgr. Roman Grabic, PhD. Introduction to passive sampling
- Mgr. Roman Grabic, PhD. Passive sampling – aplication
- MSc. Ganna Fedorova Field calibration of POCIS
- MSc. Ganna Fedorova Contamination profile of Bílina river
- doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. Valuation - discussion and approaches, Cost-benefit analysis and environmental dimension 
- doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. Local Population and  its Perception of  Wetlands Management, Case study from South Bohemian
- Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. What is the water quality in Czech Republic worth for? Lake Macha case
- Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. Cost effectiveness analysis of phosphorus reduction in Orlik catchment
- Ing. Květoslava Rejlová Operational Programme – Environment, Optimisation of the landscape water regime
- Ing. Miroslav Krtička Drinking water basin - human-environmental relationship; Value vs. Value; Fláje drinking water dam; 
- Randel Kreitsberg Estonian Implementation Plans: plans of measures for 4 Estonian lakes
- Turo Hjerppe A practical tool for determining the cost-effective measures and an achievable reduction rate for 
- Marco Simone Marco Simone, Itálie: How to assess the socio-economic benefits of Nature
   
*
Program INTERREG IVC poskytuje finanční prostředky pro meziregionální spolupráci napříč Evropou. Je realizován v rámci cílů Evropského seskupení pro územní spolupráci a financován prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Operační program byl schválen v září 2007 a potrvá do roku 2013.
Tento program navazuje na program INTERREG IIIC, která probíhal od roku 2002 do 2006.
Hlavním cílem programu INTERREG IVC je zlepšit účinnost a nástroje regionální politiky. Projekt je postaven na výměně zkušeností mezi partnery, kteří jsou v ideálním případě zodpovědní za rozvoj svých místních a regionálních politik.
Více informací o programu na: http://www.interreg4c.eu/
DG Regio: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_cs.cfm
     
 

 

Napsal Viktor Čapek   
 
Joomla SEO powered by JoomSEF